Odesláním registračního formuláře jako zákonný zástupce registrovaného dítěte do kurzů SANG čestně prohlašujete, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, že dítě nejeví známky jakéhokoli onemocnění a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření v den nástupu na každý přihlášený trénink. Čestně prohlašujete, že v se řídíte všemi platnými vládními předpisy covid-19.

Děkujeme velmi za spolupráci. Věnujete prosím pozornost vládním nařízením. Je v zájmu nás všech udržení provozu našich kurzů a lekcí. Prosíme Vás o spolupráci a součinnost při dodržování těchto pravidel: 


Platné podmínky od 1.11.2021

 • Bezinfekčností se nemusí prokazovat děti do 12. let 
 • Bezinfekčností se musí prokazovat všichni starší od 12 let. viz. podepsané prohlášení na registračních formulářích
 • Dítě nejeví žádné příznaky respiračních onemocnění (je na každém z Vás, aby zvážil zda dítě poslat na trénink do kolektivu mezi ostatní děti). 


Pokud je dítě starší od 12. let

 • Antigenní test (24 H starý)
 • PCR test (72 H starý)
 • Lhůta 180 dní po prodělání nemoci Covid-19
 • 14 dní po plném očkování 


Provoz na kurzu: 

 • Kapacita je neomezená
 • Šatny a sprchy v běžném provozu
 • WC k dispozici
 • Respirátor nutný pouze pro necvičící (ve vnitřních prostorách).


Moc děkujeme za součinnost a přejeme Vám všem pevné zdraví. O případných změnách Vás budeme kontaktovat.

SANG Made To Move