ROZVRH A CENÍK KURZŮ cena platí na dané pololetí

II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 31.1.2022 DO 24.6.2022


Nábory do kurzů se konají vždy v prvním týdnu zahájení  daného pololetí - nutná účast a vyplnění registračního formuláře předem.

Platby za daný kurz se hradí ihned po první zkušební lekci za I. pololetí do 12. 9. 2021, za II. pololetí do 6. 2. 2022 na účet spolku SANG z.s., číslo: 0104440369/0800, variabilní symbol rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce jméno + příjmení dítěte
a zkratku kurzu. V opačném případě se může stát, že vaše dítko nebude vpuštěno na kurz. Děkujeme. 

KURZY PRAHA

CENA za dané pololetí

DEN

ZKRATKA KURZU - pro platby

1x týdně 1.900 Kč 

úterý 15:30 - 16:30

Pohybovka pro děti 5 - 7 let

1x týdně 1.900 Kč

čtvrtek 15:30 - 16:30

1x týdně 1.900 Kč

čtvrtek  16:30 - 17:30

2x týdně 3.450 Kč

pondělí 15:30 - 16:30

středa 15:30 - 16:30

2x týdně 3.450 Kč

pondělí 16:30 - 17:30 

středa 16:30 - 17:30

3 - 4x týdně

individuálně zasílané info

1x týdně 2.700 Kč

2x týdně 4.700 Kč

úterý

úroveň 1. 16:00 - 17:00

úroveň 2. 17:00 - 18:00

čtvrtek

úroveň 1. 16:00 - 17:00

úroveň 2. 17:00 - 18:00


1x týdně 1.900 Kč 

úterý   16:30 - 17:30

1x týdně 1.900 Kč 

úterý 16:30 - 17:30

KURZY OHROBEC

CENA za dané pololetí

DEN

ZKRATKA KURZU - pro platby

1x týdně 1.900Kč

pondělí 1. skupina 15:00 - 16:00

                  2. skupina 16:00 - 17:00 

Rozdělení dětí dle věkových skupin a úrovně.

1x týdně 1.900Kč

pátek 1. skupina 15:00 - 16:00

              2. skupina 16:00 - 17:00 

Rozdělení dětí dle věkových skupin a úrovně.


Parkour Ohrobec

1x týdně 2.200Kč

středa 1. skupina 15:00 - 16:00

                2. skupina 16:00 - 17:00 Rozdělení dětí dle věkových skupin a úrovně.


KURZY PRAHA se konají ve sportovním centru Squashpoint (SQP), Květnového vítězství 79, Praha 4.


KURZY OHROBEC se konají v tělocvičně ZŠ Ohrobec, V Dolích 600, Ohrobec 


Spolupracujeme s SH Academy 

SANG Made To Move