KDE: Vzdělávací a meditační centrum OÁZA Srdce, Horní Bradlo

S KÝM: Sportovní Akademie Nové Generace vás zve

CO: Aerobik, Dance, Kruháč, Parkour, koupání, buřty,  hry a soutěže

CENA 3490,-


Všichni trenéři se na vás budou těšit!

Zuzka Dušková, Verča Růžičková, Martin Kašiar, Martin Dušek a další


Sport a zábava je náš cíl, proto se budeme učit novým věcem i čelit výzvám ve skvělém kolektivu.  Léto plné zábavy a her na 100% Nové triky. Aerobní aktivity, pohybová průprava, gymnastika, atletika, taneční průprava, parkour, koupání, zábavné a kolektivní hry. Neseďte doma a pojeďte s námi. Podmínky a informace k platbě campu: 

V ceně je zahrnuta strava 5x denně včetně pitného režimu a svačin, ubytování, tréninky, zábavný program, dohled zdravotníka, sportovní a zábavný program, tréninky.  

Doprava: vlastní 

Platbu v celé výši odešlete na účet SANG z.s. 104440369/0800 v.s. 2021, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, nejpozději do 13.6.2021

Zákonný zástupce se zavazuje:

  • že při příjezdu na camp odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (stačí kopie a ne starší 2 let)
  • že díte přiveze a odveze  na vlastní náklady, v případě vážného zdravotního problému
  • že vzhledem ke zkrácení doby mezi platbou poplatku za camp a začátkem campu se poplatek v případě neúčasti dítěte na campu nevrací. Pokud se dítě nemůže campu zúčastnit z důvody karantény, nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
  • že zpracování a ochrana osobních údajů této púřihlášky se řídí pravidly GDPR spolku SANG z.s.
  • že odesláním této přihlášky závazně přihlašujete dítě na soustředění. 


PŘIHLÁŠKA:

 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami
 
Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů podle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů GPDR
 
 

SANG Made To Move