Všeobecně je známo, že děti rády tancují a zpívají, když slyší skvělou hudbu. Taneční průprava je kurz určený právě pro ně! Jedná se o intenzivnější hodiny tance a jeho  průpravy pro holky a kluky prvního stupně školou povinné.


Na kurzu vedeme děti k základním konceptům jako je koordinace,disciplína,sebevědomí a týmová spolupráce. Děti se zdokonalí ve flexibilitě, obratnosti, koordinaci a síle. Díky krátkým choreografiím se děti skvěle zabaví.

Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG, při kterém obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu.