Kurz pro děti od 5 do 7 let, který navazuje na zkušenosti a dovednosti, které děti získaly na kurzu
pohybové průpravy pro mladší.

Děti pokračují ve všeobecné sportovní přípravě s cílem probudit motivaci k pohybu. Formou her a všestrannému pohybovému cvičení
s využitím pomůcek si děti rozšiřují sportovní zdatnost a posouvají své pohybové schopnosti. Tato pohybová průprava zahrnuje základy atletiky, gymnastiky, práci s míčem a všestrannou pohybovou obratnost.

Deníček sportovce na obrázky za jednotlivé disciplíny a trénink je nedílnou součástí pro motivaci dětí se s námi hýbat. Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG, při kterém obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu.