Vést děti ke sportu a udržet je ve zdravé fyzické i psychické kondici, to jsou kurzy kruhových tréninků,
určené pro děti od 8 let.
 


Zaměřujeme se na procvičení celého těla, zlepšení fyzické a vytrvalostní kondice dítěte. S vlastní vahou,cvičebními pomůckami, překážkových drah a formou her se děti nejen pobaví, ale zároveň odchází ze cvičení obohaceni o pohybové schopnosti. Kurz je také zaměřen na rytmickou, pohybovou a atletickou průpravu, orientaci v prostoru, zvládnutí koordinace těla a pohybu. Děti získají potřebnou flexibilitu, rozsah  Nedílnou součástí cvičení na kurzu je zařazení cviků pro zpevnění  a správného držení těla, rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků.

Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG, při kterém obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu.