Kurz je určen holky, které mají rády aerobik, milují hudbu a pohyb. Navazuje na dovednosti a zkušenosti, které děti získaly na kurzu pohybové průpravy nebo právě začínají s aerobikem v této věkové kategorii. 


Kurz je zaměřený na rozvoj pohyblivosti a obratnosti díky obsahu cvičebních forem jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, gymnastická průprava a celková kondiční příprava. V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. 

Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče. Děti jsou vedeny ke správnému držení těla, rovnoměrnému růstu a soustředění se, spojené s přípravou na vystoupení, které se koná na konci školního roku společně s ostatními členy akademie SANG, při kterém obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu.

Z tohoto kurzu mohou děti pokračovat do kurzů závodních přípravek s frekvencí cvičení 2x týdně.