Tento kurz je určen pro nominované děti z přípravných kurzů a pokročilé závodníky ve sportovním aerobiku ve všech jeho formách, které již závodí, nově příchozí nebo byly nominovány na „závodění“.


Závodní kategorie:

  • Sportovní aerobik – singl, duo, trio
  • Sportovní aerobik - fitness teamy

Sportovní aerobik - singl, duo, trio, fitness teamy:  důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku,– flexibilita, statická síla, skoky, pády
a dále tvorba choreografie závodní sestavy, trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme (Fisaf, Žij pohybem)


Do této závodní skupiny se nelze volně přihlásit. Postupují do ní  vybrané holky z kurzů Aerobik, Aerobik Cadet, Aerobik Junior nebo nově příchozí talenty.

Zuzana Dušková  zuza@sang.cz