Do tohoto kurzu postupují  děti ve věku 9 - 13 let z kurzu Aerobik a Pohybové průpravy nebo nově příchozí talentované holky, které se chtějí intenzivněji věnovat aerobiku, milují ho a trénují s námi 2x týdně.


Tento kurz je rozšířen o prvky závodního sportovního aerobiku, nácvik krokových variací a vazeb, odrazová a dopadová průprava, rozvoj flexibility, obratnosti, síly a koordinace. Z tohoto kurzu jsou úspěšné děti připravovány do závodních týmů a účastní se soutěží ve sportovním aerobiku nebo komerčním aerobiku pro začátečníky. Po získání prvních cenných závodních zkušeností jsou ti nejlepší a nejpilnější vybíráni do výběru závodníků ve sportovním aerobiku pro pokročilé. 

Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG, při kterém obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu. 


Podmínkou pro přípravu dětí na závody je pravidelné docházení na vybraný kurz dle věkové kategorie a její největší předepsané  frekvence. Účast na veškerých akcí pro závodníky (soustředění, vystoupení, fyzická příprava, extra tréninky, závody) S dětmi celoročně pracují trenéři akademie, kteří mají rozdělené tréninky tak, aby dětem dali maximum ze svých bohatých zkušeností a vzdělání, získané v oboru a kvalitně je mohli připravovat na závody, které jsou určené i pro začínající závodníky.