Aerobik pro závodníky ve sportovním aerobiku “PROFI”

(4x TÝDNĚ)

Tento kurz je určen pro nominované děti z přípravných kurzů a pokročilé závodníky ve sportovním aerobiku ve všech jeho formách, které již závodí nebo byly nominovány na „závodění“.


Závodní kategorie:

  • Sportovní aerobik – singl, duo, trio
  • Sportovní aerobik - fitness teamy

Sportovní aerobik - singl, duo, trio, fitness teamy:  důraz je kladen na prvky sportovního aerobiku,– flexibilita, statická síla, skoky, pády
a dále tvorba choreografie závodní sestavy, trénování závodních sestav, učení nadstavbových nových prvků, fyzická příprava. Podstatou „závodění“ je předvést co nejlépe předem natrénovanou sestavu dle pravidel soutěží, kterých se účastníme (Fisaf, Žij pohybem)


Podmínkou pro přípravu dětí na závody je pravidelné docházení na vybraný kurz dle věkové kategorie a její největší předepsané  frekvence. Účast na veškerých akcí pro závodníky (soustředění, vystoupení, fyzická příprava, extra tréninky, závody) S dětmi celoročně pracují trenéři akademie, kteří mají rozdělené tréninky tak, aby dětem dali maximum ze svých bohatých zkušeností a vzdělání, získané v oboru a kvalitně je mohli připravovat na závody, které jsou určené i pro začínající závodníky.


ROZVRH KURZŮ OD 7.9.2020 - 25.5.2021 
I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 7.9.2020 DO 31.1.2021

II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 1.2.2021 DO 25.5.2021


AE PROFI = Závodníci - Sportovní Aerobik - výběrový kurz na základě náboru /3x - 4x týdně/