VéPohybový rozvoj, parkour a gymnastika -  to jsou kurzy Parkouru v Ohrobci. 


Parkour je pohybová disciplína, jejímž základem je dostat se od bodu A do bodu B bezpečně, plynule za použití vlastního těla a to prostřednitvím salt, přemetů, skoků. Parkour se všeobecně zaměřuje na trénink účinných pohybů, rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích uměl pohybovat klidně a sebejistě.


Zaměřujeme se i na procvičení celého těla, zlepšení fyzické a vytrvalostní kondice dítěte. Kurz Parkouru je obohacen o cvičení pro celkový pohybový rozvoj a gymnastiku. Nedílnou součástí cvičení na kurzu je zařazení cviků pro zpevnění a správného držení těla, rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků. Děti získají potřebnou flexibilitu i rozsah.Na tomto kurzu naučíme děti znát své tělo, důvěře k jejich schopnostem a odhadovat jejich možnosti, jelikož děti často nemívají pud sebezáchovy a pouštějí se do zdraví nebezpečných skoků, pohybů, na které ještě nejsou připravené. Na tomto kurzu se vždy začíná od samotných základů k postupnému navyšování obtížností jednotlivých technik a prvků.

Kurz probíhá zábavnou formou tak, aby děti hlavně bavil. Trénink se zaměřuje jak na růst fyzických sil, tak na rozvoj pohybových schopností. Kromě nepřeberného množství parkourových technik děti naučíme  prvky plynule za sebe navazovat a pracovat lépe se svým tělem. Od rozvičky, technik parkouru, samotného nacvičování, volného skákání, přes posilování až po samotný strečink.

Tento kurz je vhodný kombinovat s kurzem Kruhový trénink a navazuje na zkušenosti a schopnosti získané právě v něm. Je vhodný pro parkourovou průpravu. Tento kurz je určen technice parkouru - dětem začátečníkům a mírně pokročilým. 

Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG, při kterém obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu.Rozdělení skupin: 

PARKOUR 1. skupina 1x týdně středa  15:00 - 16:00 předškolní děti, školní děti 1. a 2. třída 

                   2. skupina 1x týdně středa 16:00 - 17:00 pro školní děti  3., 4., 5. třída  

V případě zájmu o vyzvedávání vašeho dítka z MŠ Ohrobec zadejte tento požadavek, prosím, do registračního formuláře. Po skončení každého tréninku děti nevodíme zpět do MŠ. Každé dítko předáváme rodičům, pokud není domluveno jinak, popřípadě zpět starší děti “vracíme” do družiny ZŠ Ohrobec (týká se žáků ZŠ Ohrobec). Veškeré tyto požadavky prosíme zadat do formuláře. Děkujeme.