Na kurzu se holky pořádně naučí a vyřádí. Rozvoj, pohyblivost, ladnost a obratnost díky všeobecnému obsahu cvičebních forem jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, gymnastická a taneční průprava jsou klíčovou charakeristikou kurzu. Kurz je určen pro holky ve věku:

1. skupina 5-8 let

2. skupina 8-14 let


V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Kurz je zaměřen na rytmickou, pohybovou průpravu, orientaci v prostoru a zvládnutí koordinace těla a pohybu. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, naučíme je správného držení těla. Nedílnou součástí cvičení na kurzu je zařazení cviků pro zpevnění těla a rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků. Z tohoto kurzu získají děti pohybový základ pro další sporty a jejich užší zaměření. 


Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče, při kterém děti obdrží diplom za úspěšné absolvování kurzu. 


V případě zájmu o vyzvedávání vašeho dítka z MŠ a ZŠ Ohrobec prosím, zadejte tento požadavek  do přihlášky. Po skončení každého tréninku si již děti vyzvedáváte. Každé dítko předáváme rodičům, pokud není domluveno jinak, popřípadě zpět starší děti “vracíme” do družiny ZŠ Ohrobec (týká se žáků ZŠ Ohrobec). Veškeré tyto požadavky sdělte vedení MŠ a ZŠ. Děkujeme. 


Doporučené vybavení:

- čistá sálová obuv

- sportovní oblečení (děvčata: top, triko, legíny / chlapci: triko, kraťasy, lehké tepláky)

- láhev s pitím