Vést děti ke sportu a udržet je ve zdravé fyzické i psychické kondici, to jsou kurzy kruhových tréninků. 


Tyto tréninky jsou především cíleny jako doplňková aktivita k danému sportu, které vaše dítě provozuje (parkour, fotbal, hokej, plavání, tenis aj.). Zaměřujeme se na procvičení celého těla, zlepšení fyzické a vytrvalostní kondice dítěte. S vlastní vahou, míči, bosu, překážkových drah a formou her se děti nejen pobaví, ale zároveň odchází ze cvičení obohaceni o pohybové schopnosti.

Kurz je také zaměřen na rytmickou, pohybovou průpravu, orientaci v prostoru a zvládnutí koordinace těla a pohybu. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, naučíme je správného držení těla. Nedílnou součástí cvičení na kurzu je zařazení cviků pro zpevnění těla
a rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků.


Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG.


Rozdělení skupin: 

KRUHOVÝ TRÉNINK
1. skupina 1x týdně pondělí  15:00 - 16:00 předškolní děti, školní děti 1. a 2. třída

2. skupina 1x týdně pondělí 16:00 - 17:00 pro školní děti  3., 4., 5. třída

V případě zájmu o vyzvedávání vašeho dítka z MŠ Ohrobec zadejte tento požadavek, prosím, do registračního formuláře. Po skončení každého tréninku děti nevodíme zpět do MŠ. Každé dítko předáváme rodičům, pokud není domluveno jinak, popřípadě zpět starší děti “vracíme” do družiny ZŠ Ohrobec (týká se žáků ZŠ Ohrobec). Veškeré tyto požadavky prosíme zadat do formuláře. Děkujeme