KRUHOVÝ TRÉNINK
pro děti I. stupeň

 OHROBEC

(1x TÝDNĚ)

Vést děti ke sportu a udržet je ve zdravé fyzické i psychické kondici, to jsou kurzy kruhových tréninků. 


Tyto tréninky jsou především cíleny jako doplňková aktivita k danému sportu, které vaše dítě provozuje (parkour, fotbal, hokej, plavání, tenis aj.). Zaměřujeme se na procvičení celého těla, zlepšení fyzické a vytrvalostní kondice dítěte. S vlastní vahou, míči, bosu, překážkových drah a formou her se děti nejen pobaví, ale zároveň odchází ze cvičení obohaceni o pohybové schopnosti.

Kurz je také zaměřen na rytmickou, pohybovou průpravu, orientaci v prostoru a zvládnutí koordinace těla a pohybu. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, naučíme je správného držení těla. Nedílnou součástí cvičení na kurzu je zařazení cviků pro zpevnění těla a rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků.


Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG.


ROZVRH A CENÍK KURZŮ OD 7.9.2020 - 25.5.2021 
I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 7.9.2020 DO 31.1.2021

II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 1.2.2021 DO 25.5.2021


KT OHROBEC = Kruhové tréninky pro děti od 8 let /1x týdně pondělí 15:00 - 16:30 / 1.900 /


Kde? Tělocvična ZŠ Ohrobec, V Dolích 600, Ohrobec 


PRO VAŠI REZERVACI MÍSTA NA KURZU JE NUTNOST VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ