AEROBIK & DANCE

pro děti I. stupeň

OHROBEC

(1x TÝDNĚ)

Na kurzu se děti naučí rozvoj pohyblivosti a obratnosti díky rozsáhlému obsahu cvičebních forem,


jako je komerční aerobik, sportovní aerobik, gymnastická a taneční průprava. V dětech rozvíjíme cit pro hudbu, radost z pohybu a v neposlední řadě, díky poznání nových kamarádů, také týmovost. Kurz je také zaměřen na rytmickou, pohybovou průpravu, orientaci v prostoru a zvládnutí koordinace těla a pohybu. Děti získají potřebnou flexibilitu a rozsah, naučíme je správného držení těla. Nedílnou součástí cvičení na kurzu je zařazení cviků pro zpevnění těla a rozvoj pohybových schopností včetně zařazení akrobatických prvků.


Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení s ostatními členy akademie SANG.

ROZVRH A CENÍK KURZŮ OD 7.9.2020 - 25.5.2021 
I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 7.9.2020 DO 31.1.2021

II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU OD 1.2.2021 DO 25.5.2021


KT OHROBEC = Kruhové tréninky pro děti od 8 let /1x týdně pátek 15:00 - 16:00 / 1.900 /


Kde? Tělocvična ZŠ Ohrobec, V Dolích 600, Ohrobec 


PRO VAŠI REZERVACI MÍSTA NA KURZU JE NUTNOST VYPLNIT REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ