PROČ PRÁVĚ MY?

I když jsou kurzy vždy specializované na dané sportovní odvětví, vždy je do kurzů zakomponován všestranně zaměřený pohyb s využitím vlastní síly, dynamiky celého těla, koordinace, flexibility a samotného projevu! To vše za doprovodu hudby. Především práce s vlastním tělem je nejdůležitější pro celkový pohybový rozvoj dítěte. Baletní a gymnastická průprava je základ správného držení těla, vyjadřující
v pohybu sílu i eleganci.

Celoročně s dětmi spolupracujeme a připravujeme je na různá exhibiční vystoupení, vystoupení pro rodinné příslušníky každý ukončený půl rok v naší akademii a především ty nejzdatnější děti připravujeme a vysíláme na závody v aerobiku a tanci.
A protože se děti natolik sblíží a nebudou chtít být bez sportu ani bez sebe v době hlavních prázdnin. Každoročně pro ně pořádáme letní sportovní soustředění zaměřené na různé druhy sportů, tématických táborových her a mnoho dalšího.


A navíc, děti vedeme k disciplíně, týmovosti a souhře. Zažijí prima atmosféru, poznají nové kamarády.