SANG Z.S. SPORT ACADEMY NEW GENERATION

Květnového vítězství 938/79 I 149 00 Praha 4 - Háje
IČ: 27051480

(sídlíme přímo v budově centra SQP - Squashpoint)

ZA PODPORU DĚKUJEME


ZUZANA DUŠKOVÁ

roz.Tomášková), MBA

tel.: 777 331 460
e-mail: zuza@sang.cz
 

(veškeré dotazy, informace týkající se kurzů, rezervace akcí a pobytů)


BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ:45 24 4782 Č.účtu: 0104440369/0800

Fio banka, a.s. Praha 1, V Celnici 1028/10, 117 21, IČ: 61858374 Č.účtu: 2602228888/2010


PLATBY KURZOVNÉHO:

Po potvrzení vámi přidané přihlášky vám zašleme vygenerovanou fakturu z našeho systému a vyzveme vás k úhradě kurzu, cvičení. 


PLATBY LEKCÍ PRO DOSPĚLÉ (OHROBEC):

Částku 1300,- poukazujte na účet číslo 0104440369/0800 

Do "Zprávy pro příjemce" uveďte vaše jméno a příjmení. 


PLATBA POBYTŮ, SOUSTŘEDĚNÍ A AKCÍ:

Po vytvoření vaší rezervace  vám zašleme vygenerovanou fakturu z našeho systému a vyzveme vás k úhradě pobytu ši akce.