SANG Z.S. SPORT ACADEMY NEW GENERATION

Květnového vítězství 938/79 I 149 00 Praha 4 - Háje
IČ: 27051480

(sídlíme přímo v budově centra SQP - Squashpoint)

ZA PODPORU DĚKUJEME

MANAŽÉR / TRENÉR

ZUZANA DUŠKOVÁ

roz.Tomášková), MBA

tel.: 777 331 460
e-mail: zuza@sang.cz
 

(veškeré dotazy, informace týkající se kurzů, rezervace akcí a pobytů)


BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČ:45 24 4782 Č.účtu: 0104440369/0800


PLATBY KURZOVNÉHO:

Poukazujte na účet číslo 0104440369/0800 a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka, jak je uvedeno v přihlášce. 

Do "Zprávy pro příjemce" uveďte jméno dítěte a zkratku kurzu. 

PLATBY LEKCÍ PRO DOSPĚLÉ (OHROBEC):

Částku 1300,- poukazujte na účet číslo 0104440369/0800 

Do "Zprávy pro příjemce" uveďte vaše jméno a příjmení. 


PLATBA POBYTŮ, SOUSTŘEDĚNÍ A AKCÍ:

Poukazujete na účet číslo 0104440369/0800


Každý pobyt má svůj variabilní symbol  a specifikace k platbě uvedené jednotlivě na přihláškách k pobytům.